There is no freedom of choice for humans,
if it has been taken away from them at the beginning.
Breast-feeding is not a choice,
but an obligation to the choice.
Give your child the freedom of choice

Quick Search

Custom Search

Cari@susuibu.com

Custom Search

Thursday, January 18, 2007

EBM boleh dicampur?

Q: Bolehkah saya mencampurkan susu perahan saya. Contohnya, saya memerah untuk sesi pertama pada pukul 10 am, kemudian saya menyimpannya, dan sesi kedua pada pukul 2pm, bolehkah susu dari sesi pertama dan kedua dicampur di dalam satu bekas?

A: Boleh, tetapi hendaklah memastikan kedua-duanya berada dalam suhu yang sama.Contohnya susu pada sesi pertama disimpan di dalam peti sejuk, kemudian susu sesi kedua juga perlu disejukkan di dalam peti sejuk dahulu. Apa bila kedua-duanya berada dalam lingkungan suhu yang sama, bolehlah dicampurkan.

Reason : supaya suhu susu tidak ‘terkejut’, agar tiada berlaku kehilangan zat/khasiat yang mendadak.

Note: Tolong betulkan jika salah.

No comments: